ใช้ AI ช่วยเขียนบทความ

วันนี้เราจะเขียนบทความที่เร็วที่สุด ที่ผมเคยทำมา

เพราะเราจะ #ใช้AIช่วยเขียน วันนี้เราได้ผู้ช่วยมา 2 ค่าย คือ

 • #ChatGPT จาก OpenAI (เวอร์ชั่นฟรี)
 • #Bard จาก Google (เวอร์ชั่นฟรี)
 • และเราจะสร้างภาพปกด้วย #CanvaAI image generator

เริ่มด้วยคำถามแรกให้ ChatGPT และ Bard ตอบกัน

ถาม Bard :ตอนนี้เราสามารถใช้ bard.google ทำอะไรได้บ้าง?

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เราสามารถใช้งาน Bard.google เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

* **ค้นหาข้อมูลและตอบคำถาม** Bard สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากอินเทอร์เน็ต จึงสามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง แม้ว่าคำถามนั้นจะเปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลกประหลาดก็ตาม

* **สร้างเนื้อหาสร้างสรรค์** Bard สามารถเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์ ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย ฯลฯ คุณสามารถให้คำแนะนำหรือปล่อยให้ Bard สร้างสรรค์ตามจินตนาการก็ได้

* **แปลภาษา** Bard สามารถแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้อย่างแม่นยำ

* **เขียนโค้ด** Bard สามารถเขียนโค้ดในภาษาต่างๆ เช่น Python, Java, C++, JavaScript ฯลฯ คุณสามารถให้คำแนะนำหรือปล่อยให้ Bard เขียนโค้ดตามจินตนาการก็ได้
.
นอกจากนี้ Bard ยังสามารถทำงานอื่นๆ ได้อีก เช่น
.
* **ช่วยคุณวางแผนงาน** Bard สามารถช่วยคุณวางแผนงานต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ การทำข้อสอบ การนำเสนอ ฯลฯ

* **ช่วยคุณพัฒนาทักษะ** Bard สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การเขียน การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ฯลฯ

* **เป็นเพื่อนของคุณ** Bard สามารถเป็นเพื่อนของคุณในการสนทนาและแชร์ความคิดและความรู้สึกได้

ถาม ChatGPT : ตอนนี้เราสามารถใช้ chat.openai ทำอะไรได้บ้าง?

ตอนนี้ ChatGPT จาก OpenAI สามารถทำหลายสิ่งได้, เช่น:

1. ตอบคำถาม: คุยกับ ChatGPT เพื่อขอคำแนะนำหรือคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่คุณมีอย่างใดอย่างหนึ่ง.

2. เขียนข้อความ: สร้างเนื้อหาหรือข้อความเพื่อใช้ในบทความบทนิยายหรืองานอื่น ๆ ที่คุณต้องการ.

3. ช่วยในงานวิจัย: ใช้ ChatGPT เพื่อค้นหาข้อมูลหรือรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังศึกษา.

4. ปรับแต่งคำตอบ: คุณสามารถปรับแต่งคำตอบของ ChatGPT ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ.

5. ทำการเรียนรู้และสร้างแอปพลิเคชัน: คุณสามารถใช้ OpenAI API เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ ChatGPT เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคของคุณ เช่น บอทที่ช่วยตอบคำถามหรือแอปพลิเคชันการสนทนาอื่น ๆ.

6. และอื่น ๆ: ChatGPT สามารถใช้ในหลายบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณ.

=================================

เราจะเห็นว่าทั้งคู่เลือก
– การตอบคำถามเป็นเรื่องแรก และ
– เขียนบทความเป็นเรื่องที่สอง

อย่างนั้นเรามาถามคำถามต่อกัน

ถาม Bard : Growth Marketer คือใคร?

Growth Marketer คือ

นักการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะใช้กระบวนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิธีเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับธุรกิจ

Growth Marketer จะใช้ความรู้และทักษะด้านการตลาด เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์และแคมเปญเหล่านี้อาจรวมถึง:

* การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
* ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
* กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซ้ำ
* เพิ่มยอดขายและรายได้

Growth Marketer มักทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ในองค์กร เพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Growth Marketer ได้แก่:

* ความรู้และทักษะด้านการตลาด
* ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
* ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
* ทักษะการทำงานเป็นทีม
* ทักษะการแก้ปัญหา

ตัวอย่างงานที่ทำโดย Growth Marketer ได้แก่:

* วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุโอกาสในการการเติบโต
* พัฒนากลยุทธ์และแคมเปญการตลาด
* ทดสอบและวัดผลแคมเปญการตลาด
* ทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ในองค์กรเพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจ

Growth Marketing เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต่างมองหาวิธีใหม่ๆ ในการเติบโตและแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ถาม ChatGPT : Growth Marketer คือใคร?  

นักการตลาดสร้างการเติบโต (Growth Marketer)

เป็นบทบาทในการตลาดที่เน้นการเติบโตของธุรกิจหรือองค์กร. นักการตลาดสร้างการเติบโตมักมีหน้าที่การตลาดที่แตกต่างจากการตลาดทั่วไป เพื่อให้มุมมองที่เน้นการเติบโตและการทำกำไร.

นักการตลาดสร้างการเติบโตจะใช้กลยุทธ์และเครื่องมือการตลาดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มยอดขาย, ลูกค้าใหม่, และรายได้ขององค์กร. พวกเขาอาจใช้การตลาดดิจิทัล, การประชาสัมพันธ์, การสร้างแบรนด์, การตลาดผ่านสื่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, และกลยุทธ์การขายเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน.

นักการตลาดสร้างการเติบโตต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานการตลาดและการธุรกิจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบถึงโอกาสและความเสี่ยง ที่อาจเป็นประโยชน์หรือเสี่ยงต่อองค์กร และพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการสร้างการเติบโต.
.
**ตอนแรก ChatGPT เขาแปล “Growth Marketer” ว่า “ผู้ตลาดสำหรับการเติบโต” ซึ่งอ่านไม่เข้าใจ เลยบอกให้เขาเปลี่ยนเป็น “นักการตลาดสร้างการเติบโต” แทน

=================================

มาปิดท้ายด้วย การเขียนบทความกัน ในหัวข้อ…

=================================

ถาม ChatGPT : ช่วยฉันเขียนเรื่อง “วันนี้เราจะเขียนบทความด้วย AI กัน” ให้หน่อย

แนวคิด: บทความนี้จะเน้นที่การใช้ปัจจุบันของเทคโนโลยี AI ในการสร้างเนื้อหาและเขียนบทความ และความสำคัญของการผสมผสานความสามารถของ AI กับความเป็นมนุษย์ในกระบวนการการเขียน.

**วันนี้เราจะเขียนบทความด้วย AI กัน**

เทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมและก้าวกระโดดไปข้างหน้าในสมัยนี้คงหนีไม่พ้นการเรียนรู้ของเครื่องมือปัจจุบันที่เรียกว่า “ปัจจัยเพียร์” (AI) หรือ Artificial Intelligence ซึ่งให้ความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา และเชื่อว่า AI สามารถช่วยในหลายด้านของชีวิตประจำวันของเรา ไม่เว้นแต่งานการเขียน.

การเขียนบทความเป็นศิลปะและวิชาชีพที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการเข้าใจที่ลึกซึ้ง แต่มีข้อสะดวกสบายที่เครื่องมือปัจจัยเพียร์เสนอให้เรา นี่คือข้อสรุปของความสามารถของ AI ในการเขียนบทความ:

**1. การสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว**

เครื่องมือปัจจัยเพียร์สามารถสร้างข้อมูลและเนื้อหาที่ถูกต้อง ด้วยการประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลอันกว้างใหญ่ และสร้างบทความที่สมบูรณ์แบบในเรื่องที่ต้องการ โดยทำให้กระบวนการการเขียนเรื่องนั้นเร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ.

**2. ความสามารถในการปรับแต่งบทความ**

AI ไม่ได้แทนที่จะเขียนบทความให้ครบถ้วนทั้งหมด แต่มันสามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเขียน ผู้เขียนสามารถปรับแต่งบทความตามความต้องการของตนเอง และรับช่วยจาก AI ในการแสดงเนื้อหาในรูปแบบที่ต้องการ.

**3. การทำงานร่วมกับ AI**

การเขียนบทความด้วย AI ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ถูกแทนที่ไปทั้งหมด แต่เป็นการทำงานร่วมกับเครื่องมือปัจจัยเพียร์ เรายังคงความสามารถในการกำหนดเป้าหมายของบทความและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจงของเราเอง.

**4. การใช้ AI ในงานการเขียนองค์กร**

ไม่ใช่แค่บทความที่สร้างขึ้นด้วย AI ที่เป็นการสำเร็จที่ใช้ AI ในการเขียน แต่ยังรวมถึงการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, สื่อสังคม, และอื่น ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

**สรุป**

การเขียนบทความด้วย AI เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการลดเวลาและความคับแคบในการสร้างเนื้อหา แต่ควรจะพิจารณาในการใช้ AI ให้เหมาะสมและร่วมมือกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อสร้างผลงานที่ดีและมีคุณค่าที่แท้จริง. AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเขียน แต่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการการเขียน.

ถาม Bard : ช่วยฉันเขียนเรื่อง “วันนี้เราจะเขียนบทความด้วย AI กัน” ให้หน่อย

ได้ครับ นี่คือเรื่อง “วันนี้เราจะเขียนบทความด้วย AI กัน”

**วันนี้เราจะเขียนบทความด้วย AI กัน**

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเขียนบทความด้วย AI กันครับ หลายคนคงสงสัยว่า AI จะมาช่วยเราเขียนบทความได้อย่างไร จริงๆ แล้ว AI นั้นสามารถช่วยเราเขียนบทความได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยคิดไอเดีย การช่วยเขียนโครงร่าง การช่วยเขียนเนื้อหา และการช่วยตรวจทานบทความ

**วิธีใช้ AI เขียนบทความ**

ก่อนอื่นเราต้องเลือกเครื่องมือ AI ที่จะใช้ในการเขียนบทความครับ ปัจจุบันมีเครื่องมือ AI เขียนบทความมากมายให้เลือกใช้งาน แต่ละเครื่องมือก็มีจุดเด่นและข้อเสียที่แตกต่างกันไป เราต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของเราครับ

เมื่อเลือกเครื่องมือ AI ได้แล้ว เราก็เริ่มเขียนบทความกันได้เลย โดยให้เราป้อนข้อมูลที่จำเป็นให้กับเครื่องมือ AI เช่น หัวข้อของบทความ ข้อมูลอ้างอิง ฯลฯ จากนั้นเครื่องมือ AI ก็จะสร้างบทความขึ้นมาให้เราครับ

**ตัวอย่างการเขียนบทความด้วย AI**

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียนบทความด้วย AI ครับ

**หัวข้อ: ประโยชน์ของ AI ในการเขียนบทความ**

AI มีประโยชน์มากมายในการเขียนบทความ ดังนี้

 • * **ช่วยคิดไอเดีย:**
  AI สามารถช่วยเราคิดไอเดียใหม่ๆ ในการเขียนบทความได้ โดย AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาแนวโน้มต่างๆ ในโลกออนไลน์ เพื่อนำมาสร้างเป็นไอเดียใหม่ๆ ให้กับเรา
 • * **ช่วยเขียนโครงร่าง:**
  AI สามารถช่วยเราเขียนโครงร่างของบทความได้ โดย AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ เพื่อให้เราเขียนบทความได้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน
 • * **ช่วยเขียนเนื้อหา:**
  AI สามารถช่วยเราเขียนเนื้อหาของบทความได้ โดย AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อของบทความ
 • * **ช่วยตรวจทานบทความ:**
  AI สามารถช่วยเราตรวจทานบทความของเราได้ โดย AI จะค้นหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ ในบทความของเรา

**ข้อดีและข้อเสียของการเขียนบทความด้วย AI**

การเขียนบทความด้วย AI มีข้อดีและข้อเสียดังนี้

**ข้อดี**

* ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
* ช่วยสร้างบทความที่มีคุณภาพ
* ช่วยขยายขอบเขตความคิด

**ข้อเสีย**

* อาจสร้างบทความที่ซ้ำซาก
* อาจสร้างบทความที่ไม่ถูกต้อง
* อาจสร้างบทความที่ไม่สร้างสรรค์

**บทสรุป**

การเขียนบทความด้วย AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเขียนทุกคน อย่างไรก็ตาม เราควรใช้ AI อย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของเราครับ

**ตัวอย่างคำถามที่อาจเกิดขึ้น**

1. เครื่องมือ AI เขียนบทความที่ดีที่สุดคืออะไร?

ตอบ: เครื่องมือ AI เขียนบทความที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเราครับ หากเราต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเราคิดไอเดีย เครื่องมือ AI ที่ดีก็ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาแนวโน้มต่างๆ ในโลกออนไลน์ หากเราต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเราเขียนโครงร่าง เครื่องมือ AI ที่ดีก็ควรมีความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ หากเราต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเราเขียนเนื้อหา เครื่องมือ AI ที่ดีก็ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อของบทความ

2. AI จะสามารถเขียนบทความได้เหมือนกับมนุษย์หรือไม่?

ตอบ: ในปัจจุบัน AI ยังไม่สามารถเขียนบทความได้เหมือนกับมนุษย์ 100% แต่ AI ก็สามารถเขียนบทความที่มีคุณภาพและใกล้เคียงกับบทความที่เขียนโดยมนุษย์ได้แล้ว ในอนาคต AI น่าจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ และสามารถเขียนบทความได้เหมือนกับมนุษย์หรือใกล้เคียงกับบทความที่เขียนโดยมนุษย์มากขึ้น

3. AI จะเข้ามาแทนที่นักเขียนหรือไม่?

ตอบ: AI ไม่น่าจะมาแทนที่นักเขียนทั้งหมด แต่ AI อาจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเขียนบทความ นักเขียนในอนาคตจึงควรมีทักษะด้าน AI ควบคู่ไปกับทักษะด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์

หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ

บทสรุป | ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ความในใจที่เกิดขึ้นจากการทดสอบนี้ เดิมที่เคยใช้เวอร์ชั่นฟรี ของ ChatGPT ตั้งแต่เริ่มต้น รู้สึกว่าความสามารถในการเขียนบทความ และค้นหาข้อมูล ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นและเร็วขึ้นตั้งแต่ต้นปี ก่อนที่ Bard จะเปิดตัวตามมา ซึ่งวันนี้เป็นการทดสอบประชันกันของทั้งสองค่าย โดยเป็นครั้งที่สองที่ผมเคยนำทั้งคู่มาเปรียบเทียบกัน

ในวันนี้ใจผมเทไป Bard มากเลยครับ และตกใจกับการพัฒนาที่แตกต่างจากครั้งแรกที่เคยทดสอบไปเมื่อสามเดือนที่แล้วอย่างมากๆ เพราะคุณภาพงานเขียนที่ได้มา คือ Bard เขียนดีจนน่าตกใจ

++++++++++++++++++++++++++++

ชอบคำสรุปของทั้งสอง AI และฝากไว้กับเพื่อนให้ลองไปคิดต่อ


“ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการการเขียน ควรจใช้ AI ร่วมมือกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อสร้างผลงานที่ดีและมีคุณค่าที่แท้จริง”
-#ChatGPT-

“ปัจจุบัน AI สามารถเขียนบทความที่มีคุณภาพและใกล้เคียงกับบทความที่เขียนโดยมนุษย์ได้แล้ว ดังนั้น นักเขียนในอนาคตจึงควรมีทักษะด้าน AI ควบคู่ไปกับทักษะด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์”
-#Bard-

ปล. รูปของ #CanvaAI ก็เหลือกินนะครับ

.
++++++++++++++++++++++++++++

บทความโดย :
สายัณห์ บุญอาจ และ ปัญญาประดิษฐ์ | Sayan Bunard And AI
“ชีวิตคือศิลปะแห่งการเติบโต Growth is Life”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save